Çocuklar yaşadıkları korkular, problemler, ve travmalar konusunda kendilerini yetişkinler gibi konuşarak ifade edemedikleri için masal terapisi sorunları anlamak ve çözmek adına etkin yöntemlerden biridir. Masal terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. İdeal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak amacıyla masalın terapötik gücünden faydalandıkları kişiler arası sürece masal terapisi denir. 

Masal terapisi, masal ve hikayeler aracılığıyla çocuğun kendisini ve içinde bulunduğu durumun kendisindeki yansımasını ifade edebilmesini sağlayan terapi yöntemidir. Masal terapisi, çocuğun duygu ve düşüncelerini dışa vurabilmesini amaçlar.
Masal Terapisi Hakkında

 1. Masal Terapisi neden tercih edilir?

  Çocukların duygularını anlayabilme, aktarabilme becerileri yetişkinler kadar gelişmemiştir. Bu nedenle masallar aracılığıyla çocuğun kendini ifade edebilmesi, kendini tanıması, problemlerini çözebilmek adına farklı bir bakış açısı kazanması ve alternatif üretebilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir terapi tekniğidir.

  Masal terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.

  Bu teknik sayesinde, davranış düzeltme, işlevsiz halde olan davranışı yenisiyle değiştirme ve travmayı yeniden çalışma mümkün olmaktadır.

 2. Masal Terapisti çocuğa ne fayda sağlar?

  Masal terapisti, çocuğun yarattığı masal dünyasında çocukla birlikte yolculuk ederek, çocuğun masal dilini konuşur. Masal terapisi ile çocuklar kelimeleri kullanmak yerine masal ve materyalleri aracılığıyla, kendini ifade edebilmeyi, günlük yaşamında baş edemediği problemleri çözebilmeyi ve olumsuz davranışlarını değiştirebilmeyi öğrenir.

  Masal terapisti bu terapötik süreç boyunca çocuğa eşlik eder.

 3. Masal Terapisi kaç seans sürer?

  Masal terapisine devam edilip sonlandırılma süresi, çocuğun geçmişte ve bugünde yaşadığı durumlara, problemlerin şiddetine göre farklılık göstermektedir. Terapinin kısa sürmesi yaşanılan problemli durumdan sonra ne kadar erken başlanıldığına bağlıdır çünkü erken başlanıldığında daha kolay ilerleyip daha erken sonuç alınabilmektedir.

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için
daha fazla bekleme!

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için daha fazla bekleme!