Davranışlarında veya duygularında psikolojik güçlükler yaşayan okul öncesi veya okula giden çocuklara yardımcı olmak için uygulanan teknik ve metodlardır. Çocuk psikolojik danışmanlığında en sık rastlanan sorunlar; dikkat eksikliği ve hiperaktivite, öfke kontrolü, agresyon, takıntılar, konuşmada zorluk, fobiler, korkular, davranış ve uyum bozukluklarıdır. Çocuklarda görülen bu sorunlara çevresel veya kalıtımsal etkenler neden olmaktadır. 

Yaşanan bu zorlukların giderilmesi için çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı alanında çalışan uzman pedagog ve psikologlardan destek alınmalıdır.

Çocuklarda psikolojik danışmanlık ve psikoterapi süreci, çocuklarla ve ebeveynlerle gerçekleştirilen görüşmeler, analizler, uygulanan psikolojik testler ve terapi yöntemleriyle gerçekleştirilir. Bu süreçte çocuğun yaş grubuna uygun gelişimsel özelliklere sahip olup olmadığı tespit edilir, yapılan analizlere göre çocuk, ebeveynler ve gerek görülürse çocuğun öğretmeni de sürece dahil edilir. Tespit edilen zorluğu aşmaya yönelik çalışmalar, pedagog ve psikologlar tarfından uygun yöntemler ve düzenli seanslarla sürdürülür ve takibi yapılır.

 

 1. Çocuğumun psikolojik desteğe ihtiyacı var mı?

  Çocuğu en iyi tanıyan ve onunla en çok vakit geçiren çocuğun ebeveynleri ve aile üyeleridir. Çocuğun günlük yaşamında ortaya çıkan farklılıkları da en iyi gözlemleyenler bu kişilerdir. Bu listeye çocuğun öğretmeni de eklenebilir. Çocuğun gelişimsel özellik ve becerilerinde yaş grubundan beklenen düzeyi karşılamadığının düşünülürse, davranış problemleriyle karşılaşılırsa; kardeş kıskançlığı, korku, kaygı, saldırganlık, alt ıslatma, tırnak yeme, parmak emme, okul uyum sorunları gibi zorluklar gözlemlenir ise ebeveynler durumu dikkate almalı ve ihmal etmemelidir.

 2. Çocuk psikologu / pedagog ne yapar?

  Öncelikle çocuk psikologu / pedagog ailenin şikayeti ve yaşanılan zorluk ile ilgili ebeveynlerden bilgi alır. Ardından gözlemlenen sorun doğrultusunda uygun klinik gözlem elde edebilmek amacıyla çocukla görüşür ve oyun oynar, psikolojik testler uygular, analiz yapar ve çocuğun yaş aralığının gelişimsel özelliğine uyumunu tespit eder. Elde edilen sonuç ışığında ebeveynlere, çocukta karşılaşılan durumlar ve davranışlar anında nasıl bir tutum sergilemeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapar ve  ihtiyaç duyulması halinde uygun yöntem ile terapi sürecine başlar.

 3. Aldığım hizmet fayda sağlar mı?

  Bu hususta belirli ön koşulların sağlanması oldukça önemlidir. Öncelikle ailenin sürece dahil olması en önemli etkenlerdendir. Çocuğa sihirli bir değneğin dokunmayacağı, değişimin bir günde gerçekleşmeyeceği ailenin sürece katkısının en önemli meselelerden olduğu ebeveyneler tarafından bilinmeli ve buna uygun davranılmalıdır. Alınan hizmetin fayda sağlaması hususunda uzman ve çocuğun dışında aile ve varsa öğretmenin rolü de büyük olacaktır.

  İkinci önemli kriter ise hizmet alınan kişinin psikoloji lisans eğitimi ve çocuk psikolojisi uzmanlık eğitimini tamamlamış, süreç içerisinde kullanacağı test ve terapi yöntemlerinin uygulayıcısı olabilmesi için gerekli yetkinliği ilgili eğitimlerle edinmiş olmasının gerekliliğidir. Aksi durumda süreçten faydadan ziyade zarar da görülebileceği unutulmamalıdır.

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için
daha fazla bekleme!

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için daha fazla bekleme!