Ergenlik bireyin çocukluktan genç yetişkinliğe geçiş yaptığı zorlu olabilen bir dönemdir. Bu süreç her ergen bireyde farklı şekilde gerçekleşebilir. Kişi bu dönemde yaşadığı değişimlere ayak uydurmakta güçlük yaşayabilir. Kendisine ve ailesine bakış açısı değişir ve bu değişim yıkıcı boyutlarda olabilir. 

Bu dönemde duygu düzenlemede zorluk, travma, anksiyete / kaygı, depresyon, bağımlılık, yeme bozuklukları, kendine zarar verme, kişilik problemleri aile ve sosyal ilişkilerde zorluk gibi problemler yaşayabilir. Ergen bireyin problemlerinin çözülebilir olmadığına, kimsenin kendisini anlamadığına ve anlamayacağına dair inançları ortaya çıkabilir. Bu noktada onu tarafsız şekilde dinleyecek, koşulsuz kabul edip, anlaşıldığını hissettirecek ve içinde bulunduğu durumlara alternatif bakış açıları kazanmasına yardımcı olacak bir çocuk / ergen psikologu ile çalışması büyük fayda sağlayacaktır.

Bireyin bu dönemden nasıl etkilendiği ve nasıl üstesinden geldiği, yetişkinlik hayatında da yaşadığı zorluklarla baş edebilme becerisine sahip olabilmesinde belirleyici olacaktır.


Ergenlikte terapiye ihtiyaç var mı?

Ergenlik dönemiyle birlikte ortaya çıkan değişimler kişinin kendini ifade edememesine neden olabilmektedir. Bu durum sadece aile ortamında sınırlı kalmamakla birlikte sosyal çevresinde de, başta iletişim bozukluğu olmak üzere birçok farklı problem açığa çıkabilmektedir. Ergenlik döneminde iletişim bozukluğu, içe kapanma, yanlış kararlar verme gibi sonuçlar meydana gelmektedir. Ergenlik döneminde yaşanan çatışmalar, sosyal sorunlar, okul problemleri, akademik başarısızlıklar ergen bireyler için zorlu bir süreçtir. 

Ergen psikoterapisi bu noktada bireylerin sorunlarını olduğundan fazla büyütmemeleri ve yaşadıkları hayatı zorlaştırmamaları için önemlidir. Ergen psikoterapisi birçok konuda yardımcı ve önleyicidir. Kişiler, ergenlik döneminde sadece iletişim sorunları yüzünden değil taşınma, okul değişikliği, kaza, ölüm, boşanma gibi nedenlerle de sorunlar yaşayabilmektedirler. Bu tür durumlarda yaşanan sorunların ileride daha büyük sonuçlar doğurmaması için psikoterapi yöntemlerine başvurulması gerekebilir. Danışmanlık sürecine kişiyle ve problemin tanısına göre aile ile birlikte yapılan görüşme yapılandırması ardından psikoterapi sürecine kişi ile psikolog arasında  güven ilişki kurularak başlanılmaktadır.

Terapi sonucunda hangi beceriler kazanılmaktadır?

Terapi sırasında ve sonrasında gözlemlenen bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir

Kendini daha iyi ifade edebilme

İletişim becerilerinde artış

Okula yönelik motivasyonda artış

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme

Kendilik değerinde değişim

Aile ve sosyal ilişkilerde gelişim

Terapi sonucunda hangi beceriler kazanılmaktadır?

Terapi sırasında ve sonrasında gözlemlenen bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir

Kendini daha iyi ifade edebilme

İletişim becerilerinde artış

Okula yönelik motivasyonda artış

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinme

Kendilik değerinde değişim

Aile ve sosyal ilişkilerde gelişim

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için
daha fazla bekleme!

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için daha fazla bekleme!