GETAP
(Gelişim ve Takip Programı) ile çocuğunuzun zihinsel gelişimini, zeka potansiyelini verimli şekilde ortaya koyabilmesini sağlayacak stratejileri edinmesini, onu hayat boyu başarısızlıklara karşı koruyacak olan özgüven gelişimini sağlayabilirsiniz.

Halk arasında ve ebeveynler tarafından sıklıkla “çocuğum çabuk sıkılıyor”, “dersin / işin başına oturamıyor”, “yarım saatlik işi 2 saatte ancak bitiriyor”, “zeki ama çalışmıyor” gibi ifade edilen şikayetler sıklıkla dikkat dağınıklığı, odaklanma, çeldiricilerle mücadele, dikkat eksikliği, dikkati sürdürememe gibi dikkate bağlı bilişsel zorluklardan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte çocuğun bellek ve mantık-muhakeme, planlama, organize olma, strateji geliştirme, problem çözme gibi bilişsel becerileri de olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu sorunları yaşayan çocuk olumsuz ebeveyn tutumlarının da etkisiyle kaygı, öfke, özgüven, baş etme becerilene güven duyamama gibi problemler de yaşayabilmektedir. Sınav kaygısının temelinde bu koşullar yatıyor olabilir. Tüm bu problemlerin çözümü için öncelikle bilişsel becerilerin ölçülmesi, klinik değerlendirme yapılması ve ardından yaşanan sorunun doğru analiz edilip üzerine çalışılması oldukça önemli.

Yetişkinler için de benzer şikayetler söz konusu olabilmektedir. Kişi belirli bir işe odaklanmakta ve uzun süre dikkatini sürdürmekte zorlanıyor olabilir. Dikkate bağlı olarak bellek problemleri yaşayabilir. Benzer bir değerlendirme ve tedavi süreci faydalı olmaktadır.

GETAP, bireyin potansiyelinin performansa yansıyabilmesinde belirleyici olan, beynimizin bilişsel fonksiyonlarını (dikkat, konsantrasyon, hafıza, mantık-muhakeme ve işlem hızını) geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için bilimsel yöntemlerle hazırlanmış kişiye özel bir gelişim ve takip programıdır.

 

 1. GETAP ne fayda sağlar?

  GETAP - Bilişsel Gelişim Programı egzersizleri beynin zihin fonksiyonlarını geliştirmek için özel olarak tasarlanmış 6000 adet egzersizden oluşmaktadır.

  Beynin plastisite (esneklik) özelliği kullanılarak nöronlar arası sinaptik bağların, yapılan egzersizler aracılığıyla artması ve güçlenmesi sağlanmaktadır. Sinirbilim ve nöropsikoloji disiplinlerinde farklı hastalıklar için vakaya uygun egzersiz pratikleriyle uygulanan bu yöntem Bilişsel Gelişim Programının içeriğinde zekanın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış binlerce zihin egzersizine dönüştürülmüş ve akademik başarıyı arttırmak için kullanılmaya başlanmıştır.

  Kişi dikkat eksikliği / dikkat dağınıklığı, dikkati sürdürememe, bellek problemleri, unutkanlık, problem çözme ve zaman yönetiminde zorluklar yaşıyorsa bu program sizler için ideal bir program olacaktır. Aynı zamanda akademik başarı, sınav kaygısı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, dürtüsellik gibi zorlukların aşılmasında etkilidir.

 2. GETAP süreci nasıl ilerler?
  • ZPT-1 (Zihin Performans Testi) ve Değerlendirme Seansı gerçekleştirilir.
  • Klinik Gözlem ve Test Raporu sunulur
  • 24 Seans boyunca kişinin potansiyeline ve geliştirilmesi amaçlanan becerilere yönelik GETAP egzersizleri uygulanır.
  • ZPT-2 uygulanır.


  ZPT-1’den ZPT-2’ye dek gerçekleştirilen seanslarla sağlanan gelişim, ZPT-2'nin uygulanmasının ardından Klinik Gözlem ve Test Raporu ile sunulur.

  Test sonucuna, danışanın beklenti ve hedeflerine göre; programa 24 seanslık paketler ile ZPT-3, ZPT-4 ve ZPT-5 olarak devam edilebilir.

 3. GETAP kimlere uygulanır?

  GETAP 4 yaşından büyük olmak üzere yetişkinler de dahil tüm yaş gruplarına uygulanmaktadır.

  Dikkat eksikliği / dikkat dağınıklığı, dikkati sürdürememe, bellek problemleri, unutkanlık, problem çözme ve zaman yönetiminde zorluklar yaşayan tüm danışanlara uygulanması fayda sağlamaktadır.

  Yaş gruplarının bilişsel beceri düzeylerine uygun geliştirilmiş test, alt test ve 6000 egzersizi içinde barındırmaktadır.

 4. GETAP hangi bilimsel modele dayanır?

  1997 yılında McGrew’in, Cattell-Horn’un Gf-Gc Modeli ve Carroll’un Üç Katmanlı Zeka Modeli’ni bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC) Bilişsel Beceriler Modeli’ne göre geliştirilmiştir. CHC Modeli’nde zeka, 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır.

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için
daha fazla bekleme!

Yaşam kaliteni artırmak içinHarekete geçmek için İyi bir gelecek için daha fazla bekleme!